Sizlerin ziyaretleri ile manevi olarak rahatlayan hastalarımızın sağlıklarını tehdit edecek davranışlardan sakınmanızı; aşağıda yazılı kurallara riayet etmenizi rica ederiz.

  1. Ziyaretlerinizi sizlere ayrılmış zamanlarda yapınız.
  2. Ziyaret saati  bitince hasta odasını terk ediniz.
  3. Hasta yataklarına oturmayınız.
  4. Yüksek sesle konuşmayınız.
  5. Çiçek getirmeyiniz.
  6. Yiyecek ve içecek getirmeyiniz.
  7. Hastanemiz sağlık personellerinin uyarılarına dikkat ediniz.
  8. Ziyarete yasak olan bölümler ve ziyaret edilmesi yasaklanmış hastalar için ziyaret talebinde bulunmayınız.
  9. Hastanemizde hasta ziyaretleri her gün 12.00-13.00 ve 19.00-20.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Ziyaret Saatleri ve Hasta Ziyareti ile ilgili Kurallar