”RUH VE BEDEN SAĞLIĞI BİR BÜTÜNDÜR.” düşüncesi ve inancıyla psikolojik danışmanlık bölümümüzü kurmaya karar verdik.

Bedensel bir hastalığın kişinin ruh sağlığını önemli ölçüde etkileyebildiği gibi ruhsal ve sosyal sorunlar da kişinin beden sağlığını etkileyebilmektedir . Bunun önemi,sağlık çalışanlarının ,kendilerine başvuran kişilere her aşamada bütüncül bir yaklaşımda bulunmalarının gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz.

Psikolog Kime Denir?

Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümlerinden mezun olan ve dört yıllık lisans eğitimi alan kimselerdir. Psikoloji mezunlarının istihdam alanları konusunda önceliği daha çok özel ofislerdir. Bununla beraber hastaneler, adliyeler ve eğitim kurumları da psikoloji mezunlarının çalışabileceği alanlardır. Psikoterapi yaparlar. Bireylere test, envanter gibi psikolojik ölçme araçları uygularlar. İlaç tedavisine başvuramazlar.

Psikolojik danışma, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen
profesyonel yardım sürecidir.

Psikolojik danışma , problemi olan bir “danışan” ile “danışman” arasında, danışanın çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması amacına yönelik, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • *Bireysel Danışmanlık
 • *Aile Danışmanlığı
 • *Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
 • *Psikolojik Testler(zeka,kişilik,performans)
 • *Yetişkin terapis
 • *Cinsel Terapi
 • *Doğum Koçluğu
 • *Anne-Baba Atölye Çalışması
 • *Anksiyete ve Duygu Durum Bozuklukları
 • *İletişim Problemleri
 • *Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları
 • *Fobiler (Korkular)
 • *Travma Sonrası Stres Bozuklukları
 • *Çift Terapisi
 • *Özgüven Eksikliği
 • *Sosyal Fobiler