Aktif Kadro

 • Uzm.Dr.Abdulkadir ARSLAN
 • Uzm.Dr.Edip GALİ
 • Uzm.Dr.Fatih TOKSÖZ
 • Uzm.Dr.Ferit BÜYÜKAŞIK
 • Uzm.Dr.Rasim KAMACI
 • Uzm.Dr.Bedir AY
 • Uzm.Dr.Ünal PALTACI

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü ;

Poliklinik,

 • Yatan Hasta Servisi,
 • Acil,
 • Yenidoğan Bebek Odası,
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi,

olmak üzere beş birimde hizmet vermektedir.

Poliklinik

 • Poliklinik bekleme salonu ve odalar, çocukların kendilerine ait bir ortamda olmanın rahatlığı ve güveni içinde muayene olmalarını sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.
 • Ayrıca tüm çalışanlar da çocuk psikolojisine uygun davranmaya özen göstermektedir.
 • Poliklinik hizmetlerinde randevu saatlerine uyulmaktadır.
 • Bekleyen annelerin emzirebilmesi için yeterli genişlikte ve donanımda bir emzirme odası oluşturulmuştur.
 • Her hastamız ekibimizden kendi doktorunu seçebilmektedir.
 • Doktorlarımız hem sağlıklı çocuk izleminde (aşılama – beslenme – gelişme – taramalar) hem de hastalık hallerinde ortak oluşturulmuş bilimsel programlar çerçevesinde hareket eder.
 • Her bebeğin en az bir kez, bir de pedagog tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ücretsiz sunulan bu hizmet sayesinde gözden kaçabilecek sorunlar da saptanabilmektedir.
 • Hastalık hallerinde tetkikler (laboratuvar, radyoloji) en kısa zamanda ve en güvenilir şekilde yapılmaktadır.
 • Artık çocuklarda da, erişkin hastalıklarında olduğu gibi alt branş hekimlerinin bilgilerine daha sık başvurulmaktadır.
 • Yatan Hasta Servisi
 • Çocuk servisimiz 13 odadan oluşmaktadır.
 • Çocuklar için hastaneye yatmanın da bir travma olduğunun bilinci ile öncelikle anne / babadan olabildiğince az ayırmaya özen gösterilmektedir.
 • Servis ve odalar çocukların güvenliği ön plana alınarak düzenlenmiştir.
 • Yatan hastaların kendi doktorları yanında, serviste devamlı ulaşılabilecek bir çocuk doktoru bulunmaktadır.
 • Hekimler, günde en az iki kez hastalarını değerlendirmek tedir.
 • Her girişim hasta ailesine bilgi verilip, onay alınarak yapılmaktadır.
 • Tetkik ve tedavilerde en az riski olan yollar mutlaka tartışılmakta ve uygulanmaya çalışılmaktadır.
 • Pediatri uzmanları gerekli gördüklerinde alt branş uzmanlarıyla görüşerek yaklaşımlarını belirlemektedir .
 • İstendiği takdirde, hastalar yatış döneminde kendi hekimleri tarafından izlenebilmektedir .
 • Sıkı kontrol yöntemleri sayesinde hastane enfeksiyonları yok denecek kadar düşük sıklıkta görülmektedir.
 • Acil
 • Her gün 24 saat kesintisiz sürdürülen acil hizmetleri için çocuk hastalıkları uzmanı hazır bulunmaktadır.
 • Acilde görülüp sorunu ayaktan çözülebilecek hastalar daha sonra yapılacak kontroller için acil hekimine veya poliklinik uzmanlarımıza gelebilmektedir .
 • Yatış gereken hastalarda her türlü tetkik ve konsültasyon derhal yapılmaktadır.
 • Kısa sürede halledilebilecek bazı sorunlar acilde çözülebilmektedir. (Astım atağı, ishale bağlı hafif sıvı kaybı, ateş gibi.)
 • Tanıda şüphe uyandıran her vaka konsültan hekimle mutlaka ikinci kez değerlendirilmektedir.
 • Sorununun acil olduğu kanısında olan her hasta , geri çevrilmeden gerekli tedbirlerin tümü alınarak yardımcı olunmaktadır.

Yenidoğan Bebek Odası

 • Bebek dostu hastane olmanın tüm kurallarına uyulmaktadır.
 • Hastanemizde gerçekleşen doğumların hepsinde pediatri uzmanı bulunmakta ve bebeğin ilk müdahalesini / muayenesini yapmaktadır .
 • İzleyen günlerde; bebek doktoru, bebek odası hemşireleri ve emzirme danışmanı ile birlikte anne ve bebeğin bu hassas ve yorucu günleri daha kolay geçirmelerini sağlar. Ayrıca emzirme danışmanı çıkış sonrası sorunlarda da yardımlarını sürdürmektedir.
 • Sarılık yönünden kan değeri ölçümü rutin yapılmaktadır.
 • Her bebekten hipotiroidi, fenilketonuri ve metabolik hastalıklar yönünden kan örneği alınır.
 • Bütün bebeklere işitme testi taraması yapılır.
 • Birkaç kez muayene olan bebeklerin ilk hafta kontrolleri de aynı hekimler tarafından yapılarak evde geçirdikleri ilk günler değerlendirilir.
 • Doğumu izleyen ilk saatlerde görülebilecek geçici sorunlar genellikle bebek odasında çözülür.
 • Yenidoğan Yoğun Bakım’la yanyana olması nedeniyle bir sorun halinde derhal müdahale edilebilmektedir.

Eğitim Programları

Çocuk uzmanlarımızın, ilgili diğer bölümlerin de desteği ile gönüllü yürüttüğü eğitim programlarında ailelere hem doğum süreci, hem de doğum sonrası dönemle ilgili bilgiler aktarılmaktadır.