Çocuk Cerrahisi Bölümünde Verilen Hizmetler:

 • -Doğumsal anomaliler:
  Özofagus atrezisi (yemek borusunun tıkalı olması)
  Duodenal-jejunal ve ileal atreziler (ince veya kalın bağırsakların tıkalı olması)
  Anal atrezi (anüsün tıkalı olması)
  Omfalosel ve gastroşizis (bağırsakların bir kısmı veya tamamının vücudun dışında olması)
  Mesane ekstrofisi (mesanenin vücut dışında olması)
  Hirschsprung hastalığı (dışkılayamama ile oluşan doğumsal bir hastalık).
 • -Doğumdan başlayarak ortaya çıkan nefes darlığı, kusma, kaka yapamama veya kaka kaçırma, idrar yapamama veya idrar kaçırma, kanlı kaka yapma.
 • -Doğumdan başlayarak ileri yaşlarda kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar (inguinal, umbilikal ve ventral herniler).
 • -Bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması.(inmemiş testis).
 • -Torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler (hidrosel).
 • -Torbada ağrılı, kızarık şişlik (akut skrotum ve testis torsiyonu).
 • -İdrarını pipisinin altından veya üstünden yapma (hipospadias ve epispadias).
 • -Sünnet derisinin yapışık olması (fimozis).
 • -Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonuna yol açan böbrek ve idrar yolları hastalıkları (vezikoüreteral reflü , üreteropelvik bileşke darlığı vb) veya taşlar.
 • -Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran zarlardaki doğumsal anomaliler (diyafram hernileri).
 • -Boyunda eğrilik (torticollis).
 • -Yemek borusundaki yabancı cisimlerin çıkarılması,
 • -Boyunda zaman zaman tekrarlayan ağrılı veya ağrısız akıntılı şişlikler (tiroglossal kist ve branchiel kist ve fistüller) ve tiroid hastalıkları.
 • -Baş, boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde veya yaygın olarak görülebilen hemanjiom olarak adlandırılan iyi huylu tümörler.
 • -Karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mide, bağırsaklar, mesane gibi organlar başta olmak üzere kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı iyi ve kötü huylu tümörleri.
 • -Karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi bulgularla seyreden başta apandisit olmak üzere doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilen bütün karın içi iltihaplanmalar ve bağırsak düğümlenmeleri tedavileri uzman hekimimiz tarafından yapılmaktadır.