Uzm. Dr. Rasim KAMACI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

18.08.1964 tarihinde Samandağ'da doğdu. Samandağ Lisesi'ni bitirdikten sonra 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Afyonkarahisar Sincan Sağlık Ocağı'nda bir yıl, Samandağ Merkez Sağlık Ocağı'nda altı ay mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 1991-1996 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında ihtisasını yaptıktan sonra aynı fakültenin yardımcı doçent kadrosunda bir yıl çalıştı. Bu esnada ''Perinatal Hipoksik İskemik Ensefalopatili Bebeklerin Klinik, Laboratuvar izlemi ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi'' konulu araştırmalar yapan Dr.Rasim Kamacı'nın bu konuda yurtiçi ve yurtdışı yayınları mevcuttur. Daha sonra naklen Antakya Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne tayin olan ve burada yaklaşık 13 yıl görev yaptıktan sonra devlet memurluğundan istifa eden Dr.Rasim Kamacı, Nisan 2009 yılından itibaren Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmakta olup evli, 3 çocuk babasıdır. Türk Pediatri Derneği üyesi olan doktorumuz, American Academy of Pediatrics kurumundan alınan ''American Heart Association'' belgesine sahiptir.

Eğitim ve Deneyim

 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ (UZMANLIK)
 • KTÜ TIP FAKÜLTESİ FARABİ HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLIĞI

Çalıştığı Kurumlar

 • AFYON KARAHİSAR SİNCANLI SAĞLIK OCAĞI
 • SAMANDAĞ MERKEZ SAĞLIK OCAĞI
 • FARABİ HASTANESİ
 • SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ
 • ANTAKYA DOĞUMEVİ
 • ÖZEL MOZAİK HASTANESİ

Yabancı Diller

 • İNGİLİZCE
 • ARAPÇA

Üyelikler

 • TÜRK PEDİATRİ DERNEĞİ
 • MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ
 • KLİNİK İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ DERNEĞİ
 • TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ

Kurs & Seminerler

 • YENİDOĞAN MEKANİK VENTİLASYON KURSU
 • YENİDOĞAN İLERİ MEKANİK VENTİLASYON KURSU
 • SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ
 • NEONATAL RESÜSİTASYON KURSU

Yayınları

 • İSKEMİK ENSEFALOPATİ / ACTİVE / TÜRKİYE
 • ETİOLOGİES OF CENTRAL DİABETES INSİPİDUS İN 21 CHİLDREN

Dahili Tel

 • 1004