Uzm. Dr. Nesrin ATCI

RADYOLOJİ UZMANI

02.02.1978 tarihinde İzmit’te doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Radyoloji Uzmanlığını beş yıllık müfredata uygun olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 2009 yılında aldı. Bilecik Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Doktor kadrosuyla çalıştı. 2017 yılından itibaren özel sektörde hizmet vermeye başladı. Ekim 2021 tarihinden itibaren ve halen Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde çalışmaktadır. Çok sayıda bilimsel çalışması, sunumları ve yayınları bulunmaktadır. Evli ve 2 kız çocuk annesidir.

Eğitim ve Deneyim

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (UZMANLIK)

Çalıştığı Kurumlar

 • BİLECiK DEVLET HASTANESİ (MECBURİ HİZMET)
 • HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ (YARDIMCI DOÇENT)
 • TELERADYOLOJİ
 • ÖZEL ANTAKYA YAŞAM CERRAHİ TIP MERKEZİ
 • ÖZEL GÜNEYPARK HASTANESİ
 • ÖZEL DEFNE HASTANESİ
 • ÖZEL MOZAİK HASTANESİ

Yabancı Diller

 • İNGİLİZCE
 • ALMANCA
 • ARAPÇA

Üyelikler

 • TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ
 • TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ
 • TIBBİ ULTRASONOGRAFİ DERNEĞİ
 • TÜRK GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DERNEĞİ
 • AVRUPA RADYOLOJİ DERNEĞİ (ECR- Corresponding Membership)
 • KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı)

 

Kurs & Seminerler

 • Hacettepe Üniversitesi “Çok Kesitli BT Kursu”, 18-19 Mayıs 2007, Ankara.
 • Tıbbi Ultrasonografi Derneği “Obstetrik Ultrasonografi Kursu”, 22-23 Eylül 2007, Ankara.
 • Tıbbi Ultrasonografi Derneği “Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu”, 2-3 Mayıs 2009, Ankara.
 • TC. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı “KETEM Uzman Hekimler Eğitimi”, 12-14 Ekim 2011, Ankara.
 • Hatay Valiliği “DKÇ Kursu”, 24 Aralık 2013, Hatay.
 • Mustafa Kemal Üniversitesi “Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu”, 20-24 Ocak 2014, Hatay.
 • “Abdominal Pelvik MRG Kursu” 22 Mart 2014, Adana.
 • Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi “Kolon Kanseri Kursu”, 17 Mayıs 2014, Ankara.
 • Mustafa Kemal Üniversitesi “21. Yüzyılda Yönetilicik ve Liderlik” ile “İmaj Yönetimi ve Nezaket” hizmetiçi eğitim konferansı, 4 Eylül 2014, Hatay.
 • EMRI-Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging ”Abdominal and Urogenital” September 17-19, 2014, Ankara.
 • ESOR-European School of Radiology GALEN Advanced Course “Paediatric Imaging” September 17-18, 2015, Kayseri.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

 • 26. Ulusal Radyoloji Kongresi. 26-30 Ekim 2005, Antalya.
 • Uluslararası Meme Görüntüleme Sempozyumu. 19-21 Mayıs 2006, Ankara.
 • 28. Ulusal Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 2007, Antalya.
 • TRD Ankara Şubesi 2007-2008 Eğitim Yılı Toplantıları “Prostat ve Alt Genitoüriner Sistem Radyolojisi” 10 Kasım 2007, Ankara.
 • TRD Ankara Şubesi 2007-2008 Eğitim Yılı Toplantıları “Venöz Sistem Patolojilerinde Girişimsel Radyoloji” 12 Ocak 2008, Ankara.
 • TRD Ankara Şubesi 2007-2008 Eğitim Yılı Toplantıları “Meme Hastalıklarında Görüntüleme” 15 Mart 2008, Ankara.
 • TRD Ankara Şubesi 2007-2008 Eğitim Yılı Toplantıları “Fetal SSS MR-USG ve Fetal Ekokardiografi” 12 Nisan 2008, Ankara.
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi 13. TMRD Yıllık Toplantısı. 22-24 Mayıs 2008, Ankara.
 • TRD Ankara Şubesi 2008-2009 Eğitim Yılı Toplantıları “Acil Hastaya Radyolojik Yaklaşım” 23 Mayıs 2009, Ankara.
 • 33. Ulusal Radyoloji Kongresi. 7-11 Kasım 2012, Antalya.
 • TRD Ankara Şubesi 2012-2013 Eğitim Toplantıları “Toraks Radyolojisi Sempozyumu” 8 Aralık 2012, Ankara.
 • TRD Adana Şubesi “Obstetrik Görüntüleme Sempozyumu” 22 Aralık 2012, Hatay.
 • TRD Adana Şubesi “Pediatrik Nöroradyoloji: Beyaz Cevher Hastalıkları” 4 Mayıs 2013, Adana.
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı. 23-25 Mayıs 2013, Ankara.
 • 20th European Symposium on Urogenital Radiology “Oncologic Imaging of the Urogenital System” September 19-22, 2013, Istanbul.
 • TRD Adana Şubesi “Travmada Görüntüleme” 21 Aralık 2013, Adana (Konuşmacı olarak).
 • TTD Çukurova Şubesi “Araştırma Planlama ve Makale Okuma Yazma Kursu” 26 Ocak 2014.
 • TRD Adana Şubesi “Pnömonide Görüntüleme” 29 Mart 2014, Adana (Konuşmacı olarak).
 • 3 rd Joint Meeting of German & Austrian & Turkish Radiological Societies 9-10 May 2014, Istanbul.
 • 35. Ulusal Radyoloji Kongresi. 11-16 Kasım 2014, Antalya.
 • Congress of ECR 2015, March 4-8, Vienna, Austria.
 • TRD Adana Şubesi “Meme Radyolojisi” 11 Nisan 2015, Adana.
 • TRD Adana Şubesi “Abdominal Tümörlerde Görüntüleme” 28 Kasım 2015, Adana (Konuşmacı olarak).
 • Türkiye EKMUD Hatay Enfeksiyon Günleri “Ortopedik Protez Enfeksiyonlarının Yönetimi” 18 Aralık 2015, Hatay (Konuşmacı olarak).
 • TRD Adana Şubesi “Tüm Vücutta Dinamik Kontrastlı MRG, Difüzyon MRG” 16 Nisan 2016, Adana.
 • 9. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), 18-19 Mart 2022, Online, Ankara (Sözlü sunum).

 

Yayınları

 • Association of breast arterial calcification and carotid intima-media thickness. Heart Vessels. 2008.

 • Akciğer Enfeksiyonları ve Tüberküloz. Toraks Cerrahisi Bülteni, Eylül 2013.

 • Birinci Trimesterde Saptanan İki Akrani Olgusu. Mustafa Kemal Üniversitesi Dergisi, 2013.

 • Ekzoftalmusa Neden Olan Dev Araknoid Kist: Pediatrik Bir Olgu. TADER. Haziran, 2014.

 • Fetal magnetic resonance imaging in the assessment of arachnoid cysts: Case series. J Cases Obstet Gynecol, 2014.

 • MDBT ile tespit ettiğimiz iki yıllık Diyafragmatik Herni İnsidansımız. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2015.

 • A Case of Imperforated Hymen in a Regularly Menstruating Girl. J Cases Obstet Gynecol, 2015.

 • Association of breast arterial calcification and osteoporosis in Turkish women. Pak J Med Sci 2015.

 • Multidetector Computed Tomography Findings of Craniosynostosis. The Annals of Eurasian Medicine. 2015.

 • Utility of intravaginal ultrasound gel for local staging of cervical carcinoma on MRI. Clinical Imaging, 2016.

 • Effect of Sickle Cell Anemia on Pelvic Dimensions: A Magnetic Resonance Imaging Study. Iran J Radiol, 2017.

 • Change in the dimensions of the lumbar area muscles after surgery: MRI analysis. North Clin Istanb 2020.

 • Use of intravaginal ultrasound gel on pelvic MRI. Healty&Science 2021-III.