Uzm. Dr. Edip GALİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

30.05.1957 tarihinde Antakya' da doğdu. İlk ve orta öğretimi Ata Koleji'nde, lise öğrenimini Antakya Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1974 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi.1983' te Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Pediatri ihtisasına başladı.1988-1989 yıllarında Gaziantep'te mecburi hizmetini yaptıktan sonra , Temmuz 1989'dan itibaren Antakya Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladı.1994 yılında Kalıtsal Kan Hastalıkları Merkezi kurulmasını takiben bu merkezin sorumlu doktorluğunu da yürütmeye başladı.2009 yılı Ocak ayında Devlet Hastanesi'nden emekli olana kadar bu görevi sürdürdü.Emekli olduktan sonra Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. TADAD (Talasemi Dayanışma Derneği)'nin 1991 yılında açılan Hatay Şubesi'nde üye olarak başlattığı çalışmaları, 1994'den beri derneğin Hatay Şubesi Başkanı olarak sürdürmektedir.Türk Pediatri Kurumu ve Türk Hematoloji Derneği üyesidir. 1998 yılında uluslararası Pediatri Kongresi'nde sunduğu bildiri ile en iyi bildiri ödülü kazanmıştır.Talasemi ve Orak Hücreli Anemi konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle 2009 yılında, Türk Hematoloji Derneği tarafından Hizmet Ödülü ile, aynı yıl Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Teşekkür Belgesi ile ödüllendirilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Eğitim ve Deneyim

 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • UZMANLIK-ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Çalıştığı Kurumlar

 • KIRIKHAN HÜKÜMET TABİPLİĞİ
 • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • ANTAKYA DEVLET HASTANESİ
 • GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ
 • ANTAKYA DEVLET HASTANESİ KALITSAL KAN HASTALIKLARI MERKEZİ
 • ÖZEL MOZAİK HASTANESİ

Yabancı Diller

 • İNGİLİZCE

Üyelikler

 • MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ
 • PEDİATRİK HEMOTOLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRK PEDİATRİ DERNEĞİ
 • TÜRK HEMOTOLOJİ DERNEĞİ

Kurs & Seminerler

 • NRP
 • YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMI
 • ÇOCUK HEMOTOLOJİSİ

Yayınları

– A SCREENİNG PROGRAMME OF HEMOGLOBİNOPATHİES BEFORE MARRİAGES İN HATAY
– RESULTS OF THE SCREENİNG PROGRAMME İN MARRİED CARRİER COUPLES İN HATAY PROVİENCE
– NEUROLGİC SOFT SİGNS AS THE STROKE RİSK İN SİCLE CELL DİSEASE
– CEFTRİAXONE ASSOSİATED BİLİARY SLUDGE AND PSEUDOLİTHİASİS İN CHİLDREN
– PREVALENCE OF ABDOMİNAL ULTRASONOGRAPHİC ABNORMALİTİES İN PATİENTS WİTH SİCKLECELL DİSEASE
– THYROİD DOPPLER İNDİCES İN PATİENTS WİTH SİCKLE CELL DSEASE
– QUANTİTATİVE BRAİN DİFFUSİON-TENSOR MRI FİNDİNGS İN PATİENTS WİTH SİCKLE CELL DİSEASE
– PULMONARY HYPERTENSİON İN SİCKLE CELL DİSEASE:COMORBİDİTİES AND ECHOCARDİOGRAPHİC FİNDİNGS
– INCREASED QT DİSPERSİON İN SİCKLE CELL DİSEASE: EFFECT OF PULMONARY HYPERTENSİON
– CO-EXİSTİNCE OF SİCKLE CELL DİSEASE AND HEMİDİAPHRAGM PARALYSİS
– SEROPREVALANCE OF HEPATİTİS B AND HEPATİTİS C İN PATİENTS WİTH THALASSEMİA AND SİCKLE CELL ANEMİA İN A LONG-TERM FOLLOW-UP
– ORAK HÜCRELİ ANEMİNİN DERİ BULGULARI VE HİDROKSİÜRENİN DERİDEKİ YAN ETKİLERİ
– HİPOFOSFATEMİK RİCKETS İLLE BİRLİKTE SEYREDEN DEV PİGMENTE KILLI NEVÜS VAKASI
– NORMAL ÇOCUKLARDA LAKTİK ASİT DÜZEYLERİ
– NORMAL,SEZERYAN VE RİSKLİ DOĞUMLA DOĞAN YENİDOĞANLARDA KAN LAKTİK ASİT DÜZEYLERİ
– YENİDOĞAN RESPİRATUVAR DİSTRESİNDE LAKTİK ASİT DÜZEYLERİNİN PROGNOZLA İLİŞKİSİ
– GİARDİASİS ENFEKSİYONLARINDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ
– ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KAZALARI I : EPİDEMİYOLOJİK YAKLAŞIM
– ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KAZALARI II : DÜŞMELER,TRAFİK KAZALARI,KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI
– ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KAZALARI III : YANIKLAR,YABANCI CİSİM,HAYVAN KAZALARI
– ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
– KONJENİTAL TOXOPLAZMOZİS
– ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ NEOPLASTİK HASTALARDA ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
– FENİLKETONÜRİ
– AKUT POSTSTREPTOKOKSİK GROMEERULONEFRİTLİ HASTALARIN 3-8 YIL SONRAKİ BÖBREK FONKSİYONLARI
– HB H DİSEASE İN TURKEY: EXPERİENCE FROM EİGHT CENTERS
– RİGHT VENTRCULER AND PULMONARY FUNCTİON İN SİCKLE CELL DİSEASE PATİENTS WİTH PULMONER HYPERTENSİON
– HATAY’DA EVLİLİK ÖNCESİ ÇİFTLERDE HEMOGLOBİNOPATİ TARAMASI
– HATAY İLİNDE EVLİLİK ÖNCESİ HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ TARAMALARINDA SAPTANAN ÇİFT TAŞIYICI EVLİLERİN DURUMU

Dahili Tel

1007